اوج عزت و احترام برای پاسپورت ایرانی!!!

5 ماه پس از توافق اولیه ژنو دولت آمریکا علی رغم عمل نکردن به تعهدات خود پیرامون آن توافق در آخرین اقدام تأمل برانگیز خود از صدور ویزا برای نماینده ایران در سازمان ملل خودداری کرد.این درحالی ست که هم مقامات کشورمان و هم مقامات آمریکایی براین موضوع اتفاق نظر دارند که این مبحث هیچ لطمه ای به مذاکرات پیش رو نخواهد زد و در صورت ندادن پاسخ قاطع به این اقدام گستاخانه این موضوع می تواند وجهه اقتدار جمهوری اسلامی ایران را در دنیا تحت الشعاع قرار دهد...