جلیلی در جشن هسته ای چه گفت؟

316
26 آذر 1394

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد که دانشجو نه تنها باید درباره فضای دانشجویی، بلکه باید در همه عرصه‌ها اطلاع و آگاهی داشته باشد.

سعید جلیلی در مراسمی که به عنوان جشن هسته‌ای در دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار شد، با اشاره به جمعیت دانشجویی حاضر در دانشگاه، تصریح کرد: انتظاری که امروز از دانشگاه و دانشجو می‌رود این است که یک سوال مشخص داشته باشد آن این که چه روندی در حوزه فردی و چه در روندی در حوزه سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشد، دانشجو باید اطلاع و آگاهی لازم در این بخش را داشته باشد.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x