زیر لگدهای یهود

142
26 آذر 1394

درگیری سنگینی میان جوانان فلسطینی و صهیونیست ها که در آخر منجر به دستگیری وحشیانه یکی از جوانان مقاومت شد

تهیه شده در واحد بین المللmostazafin.tv

فیلمMOSTAZAFIN TVصهیونیستیهودمستند

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x