ايران اورانيوم غني سازي مي کند و ما تنباکوي قليان

ایران هسته ای- یک نویسنده عرب در مقاله ای کشورهای عربی را به دلیل حسادت به ایران سرزنش کرد.

متن کامل مقاله فیصل قاسم که روز یکشنبه 24 فروردین 1393 (13 آوریل 2014) در روزنامه القدس العربی منتشر شده، چنین است:

***

برخی از عرب ها به ویژه پس از نزدیک شدن روابط آمریکا و ایران پس از توافق برسر برنامه هسته ای این کشور شغلی جز شکایت کردن از افزایش نفوذ ایران در منطقه ندارند. نمی دانیم چرا برخی ناگها ن متوجه تهدید ایران شدند و حال آن که ایران از ده ها سال پیش در منطقه ائتلاف تشکیل می دهد و نفوذ دارد. آیا نفوذ ایران در لبنان از دهه نود آغاز نشد و این کشور در آغاز دهه هشتاد «حزب الله» را که از آن زمان بازوی قوی ایران است، تشکیل نداد؟