فلسطین در قلب سربازان روسی جا دارد

287
26 آذر 1394

در این فیلم ضبط شده تصاویری از تمرین های سربازان آموزشی روسیه دیده می شود که سربازان در حین تمرین از مهمترین اشعار سرزمین فلسطین اشغالی استفاده کردند این اشعار از مهمترین شاعر بزرگ فلسطین به نام مرحوم ابراهیم محمد صالح معروف به ابو عرب است و در این فیلم کاملا واضح است که سربازان به زبان عربی زنده باد فلسطین را سر می دهند


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x