روایت یک کارگردان از پیشنهادات دختران در وی‌چت !!!

منوچهر هادی کارگردان سریال نوروزی «خوب، بد، زشت» در نشست نقد و بررسی این سریال از مضرات فیس‌بوک و وی‌چت گفت.

اما آنچه این روزها به ذهن متبادر می شود این است که در کنار کمپین ملی دولت برای انصراف از یارانه که از سوی بزرگترین رسانه کشور هم حمایت می شود جای یک کمپین بزرگ دیگر در جهت سال فرهنگ خالی است و آن کمپین انصراف از فیس بوک توسط وزرا و معاونین رئیس جمهور تا شاید کشور از آسیب های این شبکه ضد امنیتی و اخلاقی و شبکه های موبایلی آسوده شود.