نظر شهید مطهری در مورد قصاص

170
26 آذر 1394

سعدی : ترحم بر پلنگ تیزدندان -------- ستمکاری بود بر گوسفندان .... ترحم نسبت به انسان ظالم ستمگر، قساوت نسبت به انسانهای زیردست محروم است....

(لینک متن و صوت [mp3] این کلیپ) http://eslamshenas.com/continue.php?id=129

فیلمشهید مطهریزندگینامه شهید مطهریمحل شهادت شهید مطهریهمسر شهید مطهریکتاب شهید مطهریشهید مطهریزندگینامه شهید مطهریمحل شهادت شهید مطهریهمسر شهید مطهریکتاب شهید مطهری

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x