موج دوباره هجمه هالیوود به ایران

133
26 آذر 1394

دوباره هالیوود دست به کار شد و قسمت دوم فیلم ضد ایرانی 300 ساخته شد. این فیلم هم همانند نسخه قبلی چهره ایرانیان را خشن ، وحشی و شیطان صفت معرفی می کند. هم زمان با این فیلم نسخه دوم کاپیتان آمریکا نیز در حال پخش است و مثل همیشه به عنوان ناجی جهان معرفی می شود.

فیلمهالیوودفیلم های ضد ایرانیزانو زدن هالیوود مقابل شیطاننویسندگی شیطان

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x