موج دوباره هجمه هالیوود به ایران

دوباره هالیوود دست به کار شد و قسمت دوم فیلم ضد ایرانی 300 ساخته شد. این فیلم هم همانند نسخه قبلی چهره ایرانیان را خشن ، وحشی و شیطان صفت معرفی می کند. هم زمان با این فیلم نسخه دوم کاپیتان آمریکا نیز در حال پخش است و مثل همیشه به عنوان ناجی جهان معرفی می شود.