مستند قاچاق انسان

397
26 آذر 1394

در این مستند به فاجعه ای به نام قاچاق انسان می پردازد. فاجعه ای که در آمریکا به صورت کاری عادی تبدیل شده است و بیشترین استفاده این کار برده داری جنسی است. جالب اینجاست که همین کشور ما را متهم به نقض حقوق بشر می کند ...


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x