روایت عباسی از حادثه طبس

روایتی متفاوت از حسن عباسی در مورد حادثه طبس.حسن عباسی مدعی است کارشناس تحقیقات بروی حادثه طبس بوده و به این نتیجه رسیده است که دلیل مضاعف شکست مفتضحانه آمریکا در حادثه طبس علاوه بر طوفان شن استفاده از هلی کوپتر های فرسوده در این عملیات بوده و برای ادعایش سند ارائه میکند.وی این ادعا را در برنامه دیروز امروز فردا مطرح کرد.