تغییر رنگ دندان ها و راه های درمان آن

یکی از روشهای شایع مراجعه به دندان پزشکی زیبایی در این روزها علت تغییر رنگ دندونهاست که در روش اول به دلیل جرم و تغییر رنگدونه هاست که بهترین روش برای این معالجه جرم گیری و پلیش دندونهاست و بعضی دندونها کلا تیره تر هستند از بقیه دندونها مثل رنگ چهره انسانهای سفید یا سیاه پوست که در این روش از بلیچینگ استفاده میکنیم که بلیچینگ در مطب انجام میشود و یک ژل روی دندان قرر میگیرد و بعد مریض باید در خانه این درمان را ادامه بده در حدود چند هفته تا سفیرتر شود و یا ضربه خوردن دندان در بچگی که یا پر شده و به مرور زمان تیزه تر شده اند