آشنایی با کشور جمهوری پاناما

531
26 آذر 1394

پاناما کشوری واقع در آمریکای مرکزی است که عمده مشهوریت آن در جهان به خاطر کانال بسیار مهم پاناما است که دو اقیانوس آرام و اطلس را بهم متصل می کند و محل عبور تمامی کشتی های تجاری و تفریحی دنیا می باشد و درآمد اصلی این کشور را تامیین میکند. پایتخت این کشور پاناما سیتی نام دارد. جمعیت کل این کشور سه میلیون و چهارصد هزار نفر است. مردم آن مانند اکثر کشورهای منطقه مرکزی و لاتین اسپانیایی زبان هستند. البته این کشور خاصیت جغرافیایی مهم دیگری هم دارد که آن متصل کردن آمریکای شمالی به آمریکای جنوبی است. به خاطر همین دو عامل مهم پاناما در سال 2013 لقب سریعترین رشد اقتصادی در بین کشورهای آمریکای مرکزی و دومین کشور اقتصادی در بین کشورهای آمریکای لاتین می باشد.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x