راه اندازی قطار زنان در تایلند بعداز قتل دختری سیزده ساله

بعداز تجاوز و قتل دختری سیزده ساله در قطار نیمه شب در تایلند، موجی از اعتراضات برعلیه مقامات تایلندی برپا شد تا برخود جدی تر و قوانین سخت گیرانه تری در موارد تجاوز و قتل تصویب کنند و چاره ایی برای این مشکل بیاندیشند. حال مقامات این کشور کوچک قطاری اختصاصی برای زنان و کودکان راه اندازی کردند، این قطار که فعالیت خود را از اول ماه آگوست آغاز کرده در تمام مسیرهای اصلی به سمت مناطقی در شمال، شمال شرقی و جنوب تایلند حرکت می کند. زنان و دختران و پسر بچه هایی که کمتر از۱۰ سال سن دارند و یا قد آنها از یک و نیم کوتاه تر است، می توانند از این قطار استفاده کنند.