پیاز ترشی

همانطور که میدانید پیاز کلی خاصیت دارد و طبعش گرم و خشک هست و پیاز خام، برای پوست، موهای سر، کلیه‌ها و مثانه مفید است البته پیاز سرخ کرده سنگین است ، مگر آنکه زیاد سرخ نشود و روغن کمی مصرف گردد. پیاز نیز مانند سیر ضدعفونی کنندس و میتواند از تجمع پلاکت ها جلوگیری کند و در تجزیه ی لخته ی خون کمک میکند.از دیگر خواص پیاز میتوان به ادار اور بودن و رفع گاز معده و برای رفع دردهای عصبی از شربت پیاز استفاده میشود و همچنین انسولین قوی است و قند خون را پایین می اورد .باکتری کش.حرگ قلب. و و و ...

ازین رو چون خیلی ها پیاز پخته و خام نمیخورند ما ترجیح دادیم ترشی پیاز را به شما اموزش بدیم