ریاضی را باید چطور درس داد ؟!

یکی از درس هایی که ما باید آن را یاد بگیریم درس ریاضی است . بعضی از دانش آموزان بر این عقیده هستند که ریاضی سخت ترین درس و پیچیده ترین چیزی است که با آن برخورد کرده اند. گمان می کنند که این درس با فرمول های پیچیده ای سرکار دارد که یادگیری آن را سخت کرده است . اما روش درس دادن ریاضی اگه به گونه ای راحت و روان باشد هیچ یک از این مشکلات پیش نمی آید . در این کلیپ در این مورد بحث می شود که ریاضی باید چگونه درس داده شود . یا اینکه اصلا باید از چه روش هایی برای یاد دادن ریاضی استفاده کرد . این کلیپ کوتاه رو حتما مشاهده کنید .