دستگاه چاپ کردن پول!

کلیپی فوق العاده تماشایی از دستگاهی که توسط هر اندازه کاغذ و به اشکال مختلف توانایی چاپ پول را دارد! حتی این دستگاه تکه های افتاده پول شما را نیز چاپ میکند. شما تنها کافیست کاغذ ها را به دستگاه بدهید تا دونه دونه اسکناس تانخورده اصل تحویل بگیرید. با این دستگاه دیگر نیازی به کار کردن و پول درآوردن نخواهید داشت. زیرا او این کار را برای شما انجام خواهد داد. پس بشتابید تا از دستتان نرفته... حتی دستگاه توانایی این را دارد که از لباس تن شما هم پول بسازد. این دستگاه قادر است کراوات شما را نیز به اسکناس تبدیل کند. اگر میخواهید جیبتان پر پول بشود و نمیتوانید این دستگاه میتواند. ببینید تا باورتان شود...