استادر رائفی پور در مورد ازدواج دختران

564
26 آذر 1394

استاد رائفی پور در مورد ازدواج دختران واینکه پدران مانع ازدواج دخترانشان میشومند و اینکه استاد میفر مایند که بیرون از عرف و شرع اگه دختر و پسر با هم رابطه داشته باشند و کسی از این راطه با خبر باشددختر و پسر هر دو ضرر میکنند و در رابطه و دوستیهایی بین دختر و پسر است دختر به خاطر اعتمادی که به پسره گور به گوری داره راه بازگشت نداره و باعث میشه دختران به بی راهه و انحراف کشیده بشند.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x