اگر با دین ما در بیفتید با دنیای شما مقابله می کنیم

اگر با خط قرمز های ما که انبیا،ائمه،قرآن،ملائکه،خدا شوخی کنید و در مقابل دین ما بایستید در مقابل دنیای شما می ایستیم.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV