مستند "چالش بزرگ"

439
26 آذر 1394

اقتصاد بی تاب آمریکا نیاز به نفت دارد.اما تمام ذخایر آمریکا پنج درصد از کل از ذخایر نفت را در بر میگیرد.از همین رو این کشور چشم طمع به روی کشورهای نفتی منطقه دارد.مستند چالش بزرگ کاری از مرکز مستند حقیقت پیرامون مسئله نفت در اصول سیاست خارجی آمریکا میپردازد.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x