مستند بحران خاموش قسمت اول

337
26 آذر 1394

این مستند پیرامون وضعیت تربیتی مهد کودک ها ساخته شده است.این مستند ابتدا به صورت مختضر به تاریخچه کودکستان می پردازد و از باغچه بان به عنوان اولین موسس کودکستان نام می بردو سپس به آسیب های چند سال اخیر در این مهد کودک ها میپردازد.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x