خاتمی:دنیا منتظر 13آبان باشد

سید احمد خاتمی تأکید کرد: آمریکایی‌ها می‌گویند که مذاکره و فشار را با هم پیش می‌برند، ما هم مذاکره و "مرگ بر آمریکا" را با هم پیش می‌بریم.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV