تبعید آمریکا

سال 1342 آمریکایی ها امام را تبعید کردند و یک سیلی به ما زدند، 15 سال بعد فرزندان امام لانه جاسوسی را تسخیر کردند و آمریکایی ها را از این کشور تبعید کردند و آن سیلی را با یک سیلی محکمتری پاسخ دادند.