بازدید از وضعیت بازداشت‌شدگان لانه جاسوسی

باز دید آیت الله خامنه ای از گروگان های آمریکایی در لانه جاسوسی و برخورد توامان مهربانانه و از سر ابهت با آنها که کاملا در رفتار ایشان موج میزند.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV