بازدید از وضعیت بازداشت‌شدگان لانه جاسوسی

142
26 آذر 1394

باز دید آیت الله خامنه ای از گروگان های آمریکایی در لانه جاسوسی و برخورد توامان مهربانانه و از سر ابهت با آنها که کاملا در رفتار ایشان موج میزند.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV

فیلملانه جاسوسیآیت الله خامنه ایآمریکاییمستضعفين

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x