آقای روحانی و حامی چاپلوس

257
26 آذر 1394

آنانکه به احمدی نژاد خرده میگرفتند که مدیران تو آدم های کوچکی هستند و چاپلوس هستند کجایندتا ببینند آقایان روی هر چه وکیل الدوله را سفید کردند و آدم های کوتوله چگونه دور گرفته اند.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV

فیلمMOSTAZAFIN TVاحمدی نژادآقای روحانیمشایی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x