آقای روحانی و حامی چاپلوس

441
26 آذر 1394

آنانکه به احمدی نژاد خرده میگرفتند که مدیران تو آدم های کوچکی هستند و چاپلوس هستند کجایندتا ببینند آقایان روی هر چه وکیل الدوله را سفید کردند و آدم های کوتوله چگونه دور گرفته اند.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x