وقتی مجری صدای آمریکا هم میگوید مرگ بر آمریکا

283
26 آذر 1394

تماس تلفنی دو بیننده ایرانی با صدای آمریکاارتباط تلفنی مخاطب اول به دلیل شعار مرگ بر آمریکا قطع می شودو مخاطب دوم با زیرکی و آوردن استدلال چندین بار شعار مرگ بر آمریکا را تکرار می کند!در آخر مجری هم می گوید مرگ بر آمریکا!

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x