بوی پیراهن یوسف؛شهید مجید ابوطالبی

147
26 آذر 1394

مادر شهید مجید ابوطالبی با بیان خاطراتی از روابط عاطفی خود و فرزندش اظهار داشت: وقتی مجید از بیرون به منزل می‌آمد از همان ابتدا مرا صدا می‌زد تا همدیگر را ملاقات کنیم و اگر به منزل می‌آمد و می‌دید که در خانه نیستم جلوی در حیاط می‌ایستاد تا مرا ببیند. وقتی که سر کوچه مرا می‌دید از خوشحالی بال در می‌آورد؛ اگر هم وسیله‌ خرید در دست داشتم آن را از دستم می‌گرفت.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x