دولت به تیپ مجلس زد...

442
26 آذر 1394

پس از مخالفت مجلس با یک پیشنهاد دولت در بودجه ،دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور با لحنی تهدید آمیز با نمایندگان صحبت کرد که با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد.رسایی،قاضی پور وبذرپاش از جمله نمایندگانی بودند که به رفتار نوربخش واکنش نشان دادند.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x