اسنودن مچکریم!!!

477
26 آذر 1394

هزاران نفر از مردم آمریکا روز شنبه مقابل کنگره کشور خود تظاهرات برپا کردند تا اعتراض خود را به برنامه جاسوسی گسترده واشنگتن از شهروندان آمریکایی و مردم سراسر جهان نشان دهند.نکته انکه این اتفاقات در آستانه سالروز تسخیر لانه جاسوسی رخ داده و حقانیت 34 ساله جمهوری اسلامی در مبارزه با آمریکا را به اثبات می رساند.درهمین زمینه کسری بودجه آمریکا که میرفت اقتصاد جهانی را معزلی افزون بر مسائل قبل روبرو کند نشان از عدم کارکرد آمریکا به عنوان ابر قدرت جهان دارد.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x