رونوشت یک نظرسنجی جهت اطلاع آقای روحانی

مسکن مهر و سفر های استانی جهت اطلاع دولتمردان

سوال نظرسنجی برنامه شب گذشته پایش به دولت تدبیر و امید اختصاص داشت.

در این نظرسنجی آمده بود:

به نظر شما دولت جدید کدامیک از این تدابیر دولت سابق را ادامه دهد؟

۱- سفرهای استانی ۲- مسکن مهر ۳- هر دو ۴- هیچکدام
گفتنی است سید شمس الدین حسینی، وزیر سابق اقتصاد که برای دفاع از آمارهای اقتصادی دولت دهم در این برنامه حاضر شده بود به گزینه ۳ رای داد.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV