ایران در سوگ مرزبانان؛ BBC و VOA در سوگ اعدامیان

ریگی را همه میشناسند و قبل از به دام افتادنش عده ی زیادی پشت پرده به او کمک میکردند اما این تنها بی بی سی بود که بی پروا از وی حمایت میکرد اما تاریخچه پیوند بی بی سی و تروریست ها به اینجا ختم نمیشود....