أین عمار

321
26 آذر 1394

مبادا ظرافت هایی که در نوع برخورد انقلاب با دشمن مورد نظر است مورد غفلت قرار بگیرد. ببینیم که امروز نقشه‌ی دشمن در مورد انقلاب چیست. به تعبیر متعارف و رایج، سناریوی دشمن را حدس بزنیم، ببینیم دنبال چیست. اگر توانستیم درست بفهمیم، درست حدس بزنیم و در مقابل سناریوی دشمن رفتار و اعمال خودمان را برنامه‌ریزی کردیم، قطعاً دشمن شکست خواهد خورد. مقام معظم رهبری


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x