کاپیتولاسیون/برماچه گذشت...

217
26 آذر 1394

ایران دیگر عیدندارد عید ایران را عزا کردند مارا فروختند استقلال مارا فروختند و باز هم پی کوبی کردند اگر من جای اینها بودم میگفتم این چراغانی هارا منع کنند.میگفتم بیرق عزا را بالای بازارچه ها بزنند.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV

فیلمخمینیخامنه ایامام خمینیامریکا

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x