چرا از عنکبوت ها می ترسیم؟

526
26 آذر 1394

به نظر شما چرا از عنکبوت ها می ترسیم؟ در این باره دو نظریه وجود دارد. از هر 3 زن 1 نفر و از هر 4 مرد 1 نفر از عنکبوت ها می ترسد. البته این نکته را هم در نظر داشته باشید که بیشتر عنکبوت ها بی خطر هستند. به بررسی نظریه ها می پردازیم: نظریه اول این است که اجداد ما انسان ها به دلایلی از عنکبوت ها می ترسیدند و این ترس تا به امروز با نسل انسان همراه شده است. این ترس دقیقا شبیه ترس طبیعی ما انسان ها از تاریکی، مارها و ارتفاع می باشد. اما تفاوت ترس از تاریکی، مار و ارتفاع با ترس از عنکبوت این است که ترس از موارد اولی منطقی است اما ترس از عنکبوت منطق چندانی ندارد. در مطالعات دیگری دلییل ترس از عنکبوت ها این گونه بیان شده است که افرادی که از عنکبوت می ترسند، همچنین از حلزون و سوسک نیز می ترسند.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x