چرا زوج ها شبیه هم هستند؟

تا به حال به این موضوع دقت کرده اید که بسیاری از زوج ها شبیه هم هستند؟ یک روان شناس بر روی تعدادی از زوج ها مطالعه کرد. او عکس زوج ها را در سال اول ازدواج و در 25 سال بعد از ازدواج در کنار هم قرار داد و به مقایسه آن ها پرداخت. او این احتمال را در مطالعاتش در نظر گرفت که هر مردی می تواند با هر زنی ازدواج کند. او به این نتیجه رسید که چهره زوج ها پس از 25 سال به شدت به هم شباهت پیدا می کند. نظریه های بسیاری در این باره وجود دارد. نظر شما درباره این شباهت چیست؟

علمیدلیل شباهت زوج هانظریه های زناشوییزوج

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x