مستند حیات وحش - جفت گیری شیر

فت گیری شیر را برای شما قرار دادیم.شیر گوشت خوار و بچه زا می باشد .شیر نر حدودا 250 کیلوگرم وزن دارد بعد از ببر دومین حیوان عظیم الجثه در میان حیوانات می باشد.همه شیر را به عنوان سلطان جنگل می شناسند علت اینکه این حیوان به عنوان سلطان جنگل می باشد به خاطر جثه بزرگ و چالاکیش در هنگام شکار کردن می باشد.شما را به دیدن جفت گیری شیر دعوت می کنیم