جدیدترین کلیپ داعش

جدیدترین کلیپ داعش از کشته شدن افراد غیر نظامی شهر تکریک در استان صلاح الدین عراق حکایت دارد.اکثر جمعیت این شهر به مناطق کرد نشین عراق مهاجرت کرده اند.یکی از کسانی که با وی مصاحبه شده گفته است که خود دیده اجسادی را که به روی زمین افتاده اند و گروه داعش سربازان را تهدید کرد اند که اگر با آنها به مبارزه بپردازند آنها را خواهند کشت.برای شما جدیدترین کلیپ داعش را قرار دادیم شما را به دیدن آن دعوت می نماییم.