آموزش نکات مهم شنا در دوران بارداری

دوران بارداری یکی از مهم ترین و حساس ترین دوران زندگی یک خانم است چرا که دیگر به جز مسئولیت خود مسئولیت یک فرزند را نیز بر عهده دارد . یعنی اگر سلامتی خودش برایش مهم نباشد حق ندارد نسبت به سلامتی فرزند خود بی مسئولیت باشد ، به همین دلیل ورزش کردن در دوران بارداری نیز قوانین خاص خود را دارد . یکی از این ورزش ها شنا می باشد که باید به درستی و با دقت انجام بپذرید . ورزش شنا اگر مناسب صورت گیرد بسیار مفید و برای سلامت مادر و فرزند ضروری است .