برنامه آشپزی خیلی بامزه

دربرنامه های آشپزی سامان گلریز که از برخی شبکه ها پخش میشه بخصوص در ورژن جدید این برنامه تقریبا تبلیغات بخش عمده ای از این برنامه رو اشغال کرده و به یکی از مهمترین بخش های این برنامه تبدیل شده . تو این سکانس از برنامه ی خنده بازار سیاوش مفیدی داره همین روند رو نشون میده که از آغاز برنامه که با نشستنش هست تا این مایع ظرفشویی بدنام رو تبلیغ کنه تا ادامه ی کار که بعضا خیلی بی ربط حرف این مایع ظرفشویی رو وسط میکشه کلا بیشتر بحث روی تبلیغات هست تا اینکه بخواد آشپزی رو به مردم یاد بده .