عصمت امام چگونه است؟

456
25 آذر 1394

آیا انسان های عادی از بهره ای از عصمت دارند؟ عصمت ائمه نسبت به مردم در چه سطحی است؟

استاد قرائتی پاسخ میدهد.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x