عصمت امام چگونه است؟

269
25 آذر 1394

آیا انسان های عادی از بهره ای از عصمت دارند؟ عصمت ائمه نسبت به مردم در چه سطحی است؟

استاد قرائتی پاسخ میدهد.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV

فیلممستضعفیناستاد قرائتیدانلود سخنرانی استاد قرائتیسخنرانی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x