دوچهره کاملامتفاوت ازبی بی سی فارسی

بی بی سی فارسی که برنامه های ویژه ای برای انتخابات تدارک دیده بود در روز انتخابات، هنگام رأی گیری و فردای انتخابات پس از اعلام نتایج انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری دو چهره کاملا متفاوت داشت.

بی بی سی فارسی، قبل از شمارش آراء و پس از آن دو چهره کاملا متفاوت داشت. قبل از شمارش آراء و هنگام رأی گیری بسیاری از کارشناسان این شبکه مشارکت مردم را پائین دانستند و انتخابات را تقلبی و مهندسی شده خواندند؛ اما پس از مشخص شدن نتیجه آراء، انتخابات را آزاد و عادلانه و صحیح دانستند.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV