به درك كه قبول نداريد!

خبرنگار صداوسیما: حماسه‌ى سياسى مورد نظر حضرتعالى آغاز شده؛ توقّع حضرتعالى از مردم و دست‌اندركاران انتخابات براى تحقّق كامل اين حماسه چيست؟
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحيم. خداوند متعال را سپاسگزاريم كه به ما و ملّت عزيزمان اين توفيق را داد كه يك بار ديگر در حركتى و اقدامى كه در سرنوشت كشور مؤثّر است، توفيق پيدا كنيم و شركت كنيم. همين‌طور كه اشاره كرديد، اين حقيقتاً يك حماسه است؛ و ان‌شاءالله امروز ملّت ايران نشان خواهند داد كه به معناى حقيقى كلمه، حماسه به وجود خواهند آورد. توقّع بنده‌ى حقير از ملّت عزيزمان اين است كه همه شركت كنند؛ و توصيه ميكنم كه زود حضور پيدا كنند، تأخير نيندازند - فى التّأخير افات - يعنى همين اوّل صبح، در نيمه‌ى اوّل روز، نگذارند ديروقت بشود.