انتخابات دو قطبی

210
25 آذر 1394

پناهیان:همیشه در جامعه ما اینجور بوده که یک قطب ادای اپوزیسیون را در می آورده و چون مردم این قطب را قبول نداشتند میرفتند سراغ قطب دیگر که شاید آن سلیقه را کاملا قبول نداشتند.که فقط بر قطب مقابل غلبه کنند اینجوری امکان انتخاب گرفته میشود.انتخاب میان دو گزینه حق انتخاب را بسیار محدود میکند و انتخاب میان هشت گزینه بسیار بهتر است.

فیلمانتخاباتپناهیاندانلود سخنرانی پناهیان

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x