دیدگاه بسته اصلاحاتِ فرهنگی عارف

عارف :ما متاسفانه برای مقابله با تهاجم فرهنگی صورت مسئله را پاک کردیم مثل جمع کردن آنتن ماهواره که قانون هست ولی به لحاظ فرهنگی به مردم خودمان تمرد را می آموزیم.

حداد:من یک مثال بزنم اگر آقای عارف رئیس جمهور شود جلوی ورود مواد مخدر را نمیگیند و آزاد میگذارند که مواد به کشور وارد شود ؟نه.هم مصونیت فرهنگی ایجاد میکنند و هم از ورود موادمخدر جلوگیری می کنند.

عارف:پهنای باند اینترنت را نباید کم کرد یا اینکه بسیاری ازمردم ما علاقه مند هستند که روزه خود را با ربنای شجریان آغاز کنند.

جلیلی: ما نباید فرهنگ را به پهنای باند محدود کنیم و یا از یک سلیقه کوچک به عنوان سلیقه همه ملت ایران استفاده کنیم.