حسن روحانی خواستار آزادی مجرمان امنیتی

235
25 آذر 1394

فیلم حضور حسن روحانی در ورزشگاه شهیدشیرودی که به سرعت با استقبال بی بی سی مواجه شد.در این فیلم به صراحت از خواسته فتنه گران حامی روحانی پرده برداری شده و حاضران از وی میخواهند که زندانیان سیاسی و امنیتی آشوب های سال 1388 آزاد گردند.

فیلمحسن روحانیروحانیورزشگاهسیاسی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x