پاسخ امام خامنه ای به اظهارات روحانی

در برنامه گفتگوی اخبار شبانگاهی حسن روحانی اظهاراتی راجع به پرونده هسته ای در زمانی که وی دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشت عنوان نمود. حرفهایی که آمیخته از مغالطه و تحریف بود. این ویدئو بیانات امام خامنه ای در 91/5/3 در جمع کارگزاران نظام است که خود پاسخی قاطع بر اظهارات بی منطق و باطل حسن روحانی میباشد.