ترکیه در آتش فتنه خود ساخته

183
25 آذر 1394

تحولات ترکیه نشان از خشم مردم ترکیه علیه سیاست های اردوغان است.مردم خواستار کناره گیری اردوغان و سیاست مشت آهنین وی هستند.آنها خشم دو ساله خود را علیه سیاست های مداخله جویانه وی در سوریه بروز داده اند.

فیلمترکیهفتنهتحولات ترکیهروسیه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x