کلیپ صوتی دولت اسلامی

دولت اسلامی از نمظر رهبر انقلاب چه مختصات و ویژگی هایی دارد.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV