دستان خونی

معترضان ضد جنگ علیه سوریه امروز با دستانی قرمز و دهانی برچسب زده به جلسه استماع وزیر خارجه آمریکا در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان رفته و اعتراض خود را به سیاست های جنگ‌طلبانه مقامات آمریکایی اعلام کردند.