دکتر دیوید دوک و حقایق سوریه

مستند بسیار جالب و دیدنی دکتر دیوید دوک که از حقایق سوریه و جنگ های آمریکایی پرده برداری میکند.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV