دکتر دیوید دوک و حقایق سوریه

201
25 آذر 1394

مستند بسیار جالب و دیدنی دکتر دیوید دوک که از حقایق سوریه و جنگ های آمریکایی پرده برداری میکند.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV

فیلمسوریهروسیهعراقدکتر دیوید دوک

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x