مصاحبه رئیس جمهور با شبکه CBSآمریکا

پخش کامل مصاحبه رئیس جمهور باشبکه سی بی اس آمریکا

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV